x

Oorspronkelijke titel Fallet G, verschenen bij Albert Bonniers Förlag

Oorspronkelijke tekst © Håkan Nesser 2003

First published by Albert Bonniers Förlag ab, Stockholm, Sweden.

All rights reserved.

Published by arrangement with Linda Michaels Limited,

International Literary Agents.

Nederlandse vertaling © Edith Sybesma en De Geus bv, Breda 2008

Omslagontwerp Stef van Zimmeren | Riesenkind

Omslagillustratie © Ilona Wellmann, Trevillion Images

ebook editie, juli 2011 v1.0

Dit elektronische boek is gemaakt voor uitsluitend persoonlijk gebruik.

Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden!

Dus als u voor dit boek heeft betaald bent u opgelicht!